Europos jaunimas siekia ugdyti demokratiją ir tame procese vaidinti tam ti...


Gegužės 14 d. 13:04 
Esu Raminta Gudonytė - jauna Europos sąjungos pilietė, visuomeninkė, aktyviai besidominti jaunimo politika ir jos formavimu, tiek Lietuvoje, tiek ir Europos sąjungoje. Būdama pirmose jaunimo gretose mūsų valstybėje, puikiai žinau, su kokiomis problemomis susiduria jaunas žmogus, kokius lūkesčius turi valstybei, Europos Sąjungai, kaip save mato visuomenėje.

Paprastai Europos jaunimas siekia ugdyti demokratiją ir, svarbiausia, tame procese vaidinti tam tikrą vaidmenį. Tačiau atsirado nepasitikėjimas institucijomis, struktūromis. Dabar jaunimas nebe taip ištikimai kaip anksčiau dalyvauja tradicinių struktūrų politinėse ir socialinėse iniciatyvose (partijose, profsąjungose) ir mažiau domisi demokratiniais pasitarimais. Jaunimo organizacijos taip pat junta šį jaunimo nusistatymą ir suvokia, kad turi atsinaujinti. Tokios pat pažiūros formuojasi ir į Europos Sąjungą, kurios atžvilgiu jaunimas nusiteikęs įvairiai. Jaunimui Europa – tai pagarba pagrindinėms vertybėms, bet tai ir vieta, kur jie gyvena, mokosi, dirba ir keliauja. Tačiau jaunimui atrodo, kad institucijos, kurios atsakingos už tos erdvės valdymą yra toli ir veikia už uždarų durų.
Šis atotrūkis tarp jaunimo ir Europos - tik vienas iš pavyzdžių, liudijančių apie atstumą tarp žmonių ir ,,Briuselio”. Ir vis dėlto, siekiant Bendrijos tikslų, ypač atsižvelgiant į jos plėtrą, labai daug priklauso nuo būsimųjų kartų dalyvavimo.

Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai mano EP rinkiminėje programoje:
- užtikrinti, kad per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo jaunuoliai iki 25 metų turėtų galimybę gauti gerų darbo pasiūlymų, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę;
- didinti jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimą, taip pat ir „Erasmus+“ programos biudžetą;
- gerinti pameistrystės pasiūlymų visoje ES kokybę, didinti jų pasiūlą ir keisti požiūrį į mokymąsi pameistrystės būdu;
- padėti ne vyresniems kaip 35 metų asmenims rasti darbą, stažuotę arba gamybinę praktiką kitoje valstybėje narėje, o darbdaviams rasti reikiamų gebėjimų turinčių darbuotojų į darbo vietas, kurias sunku užpildyti;
- skatinti jaunimo verslumą, atleidžiant jaunų žmonių sukurtas įmones nuo mokesčių pirmaisiais metais;
- suteikti jaunimui galimybių įsitraukti į savanorišką veiklą ir įgyti darbo patirties ar tobulinti įgūdžius dalyvaujant įvairiuose visuomenei naudinguose solidarumo projektuose tokiose srityse kaip aplinkos apsauga (įskaitant kovą su klimato kaita), darbas su vaikais ir pagyvenusiais žmonėmis, švietimas, sveikatos priežiūra, pabėgėlių priėmimas ir integracija.

Kviečiu palaikyti mano, kaip Jaunimo organizacijos DARBAS atstovės, kandidatūrą gegužės 26 dieną vyksiančiuose Europos parlamento rinkimuose. Kiekvieno jauno žmogaus nuomonė ir balsas turi būti išgirsti - nuoširdžiai, atsakingai ir su jaunatvišku užsidegimu pažadu juos atstovauti Europos parlamente!