Jau šį savaitgalį susitikime organizacijos Taryboje!


2018-11-19 21:47 
Jau šį šeštadienį, lapkričio 24-25 dienomis į sostinėje esantį AMBERTON VILNIUS viešbutį suvažiuos Jaunimo organizacijos DARBAS Tarybos nariai!Savaitgalį Vilniuje vyks Jaunimo organizacijos DARBAS Tarybos posėdis, į kurį susirinks skyrių pirmininkai, jų atstovai, organizacijos Garbės pirmininkai, svečiai bei valdybos komandos atstovai. Po pertraukos šaukiamos organizacijos Tarybos metu bus kuriami ir aptariami skyrių veiklos planai, svarstomi organizacijos veiklos procesai, planuojamo rengti JOD Visuotinio delegatų suvažiavimo ir kiti einamieji JOD Tarybos nariams aktualūs ir jų kompetencijoje esantys klausimai.

Tarybos nariai taip pat turės galimybę pabendrauti tarpusavyje, pasidalinti idėjomis ir mintimis, renginio metu vykstančių “Kūrybinių dirbtuvių” bei kitų komandinių aktyvacijų metu.  

Kiekviena Jaunimo organizacijos DARBAS šaukiama Taryba yra savaip unikali ir išskirtinė.  Joje galima išvysti tiek naujus, tiek seniai pažįstamus veidus -  labai laukiamus atvykstant skyrių atstovus, pirmininkus, svečius. 

Tikimės, jog ši Taryba bus kupina naujų idėjų, pasižymės produktyviai ir naudingai praleistu laiku ir, kiekvienam dalyvaujančiam, paliks tik pačias geriausias emocijas.

Iki pasimatymo šeštadienį, Vilniuje!