Apie organizaciją


Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija daugiau nei 3000 narių.

Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

2006 m. virtualioje erdvėje įdiegta Užduočių valdymo sistema (UVS), kuri užtikrina galimybę visiems nariams efektyviai dalyvauti organizacijos veikloje, būti išgirstiems, demokratiškai reikšti savo nuomonę bei aktyviai bendrauti.

Per kelerius metus Jaunimo organizacija DARBAS pasiekė, kad jaunimo politikos problemos būtų įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Organizacija turi daug partnerių visoje Europoje (Ispanijoje, Kipre, Prancūzijoje, Italijoje, Čekijoje, San Marine) - 2007 m. JOD iniciatyva buvo įsteigta „Youth Democrats for Europe“ (YDE) asociacija, kurios misija - atstovauti Europos šalių jaunimo politiką. Šiuo metu JOD vykdo stojimo į tarptautinės asociacijos „Alliance of Liberals and Democrats for Europe“ (ALDE) procedūras.

2008 m. vykusiuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose į Seima buvo išrinktas JOD garbės pirmininkas Vytautas Gapšys.

2010 m. balandžio 17 d. JOD tapo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) stebėtoja, o 2011 m. pavasarį LiJOT nare. 2015m. JOD Alumni Vilius Gružauskas buvo išrinktas į LiJOT valdybą, o JOD garbės pirmininkas Benas Cechanavičius tapo Nacionalinės jaunimo reikalų tarybos nariu.

2012 metais JOD garbės pirmininkai Vytautas Gapšys ir Viktoras Fiodorovas, narys Valdas Skarbalius buvo išrinkti į Seimą. Viktoras Fiodorovas tapo jauniausių visų laikų Seimo nariu.

Visi JOD skyriai turi galimybę susipažinti ir pabendrauti kasmetiniuose JOD renginiuose: visuotiniame JOD delegatų suvažiavime, vasaros sąskrydyje ir mokykloje.