JOD Garbės pirmininkas Benas Cechanavičius išrinktas į Jaunimo reikalų...


2015-04-26 20:58 
Balandžio 25-26 dienomis Druskininkuose vyko Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 38-oji Asamblėja, kurios metu buvo priimami vieni svarbesnių jaunimo organizacijoms politikos klausimų Lietuvoje.

Asamblėjoje dalyvavo JOD pirmininkė Rimantė Vareikaitė, vicepirmininkė Rūta Paplauskaitė, valdybos nariai Sandra Džiužaitė ir Dominykas Ulickas bei Garbės pirmininkas Benas Cechanavičius.

Pavasarinės Asamblėjos metu LiJOT pirmininkas Mantas Zakarka pristatė savo metinę veiklos ataskaitą, taip pat buvo išklausyti naujų organizacijų stebėtojų prisistatymai bei vyko darbas tiek interesų, tiek darbo grupėse, kuriose buvo pristatomi Asamblėjai teikiami rezoliucijų projektai. Vakare vyko kandidatų į Valdybą, Jaunimo reikalų tarybą (JRT) bei Kontrolės komisiją prisistatymai.

Antroji diena prasidėjo rezoliucijų „Dėl amžiaus cenzo sumažinimo kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus“ (teikia Jaunimo organizacija DARBAS), „Rezoliucija dėl partnerystės Lietuvoje įteisinimo“ (teikia Lietuvos liberalus jaunimas) bei „Rezoliucija dėl piliečių balsavimo internetu Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų, tiesioginiuose merų, Europos Parlamento rinkimų bei referendumų metu įteisinimo (teikia Lietuvos liberalus jaunimas, Jaunimo organizacija DARBAS) svarstymu. Iš šių trijų dokumentų buvo priimta tik bendra JOD ir LLJ teikta internetinį balsavimą įtvirtinanti rezoliucija. Antroje dienos pusėje vyko balsavimas dėl Valdybos, Jaunimo reikalų tarybos bei Kontrolės komisijos patvirtinimo. JOD‘as džiaugiasi, kad į JRT pateko JOD Garbės pirmmininkas Benas Cechanavičius.

Vienas paskutinių Asamblėjos klausimų – tai Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos narystės šalinimas iš LiJOT. Daugumos slaptu balsavimu priimtu sprendimų – LTJS pašalinta iš LiJOT narių.

„Nuoširdžiai dėkoju visiems LiJOT Asamblėjos delegatams, kurie man išreiškė pasitikėjimą ir išrinko į nacionalinę Jaunimo reikalų tarybą! Laukia daug svarbių ir reikšmingų darbų Lietuvos jaunimo labui“, – džiaugiasi naujasis JRT narys Benas Cechanavičius.