V. Gapšys tapo pirmuoju Seimo atstovu, išrinktu į pasaulinės asamblėjo...


2014-10-13 15:56 
131-osios Tarpparlamentinės Sąjungos (TS) Asamblėjos Ženevoje metu TS geopolitinė grupė „12+“, vienijanti 47 demokratines išsivysčiusias šalis, išrinko Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininką Vytautą Gapšį atstovauti šiai grupei TS Jaunųjų parlamentarų forumo taryboje.

Tai pirmas kartas, kai Seimo delegacijos atstovas išrenkamas į šios pasaulinės asamblėjos struktūrų vadovaujančius postus atstovauti Europai ir kitoms išsivysčiusioms demokratijoms.

Rinkimų metu V. Gapšys surinko daugiausiai balsų, aplenkdamas Olandijos ir Danijos parlamentarus.

Tarpparlamentinė Sąjunga – 162 valstybių parlamentus vienijanti organizacija, įkurta 1889 metais ir tapusi svarbiu dialogo ir parlamentinės diplomatijos centru. Ši organizacija glaudžiai bendradarbiauja su Jungtinėmis Tautomis ir prisideda prie tarptautinių problemų sprendimo, žmogaus teisių gynimo ir parlamentinės demokratijos skatinimo.

Jaunųjų parlamentarų forumas – Tarpparlamentinės Sąjungos struktūra, vienijanti viso pasaulio jaunuosius parlamentarus.