Sveikiname Vilių Gružauską tapus LiJOT Valdybos nariu


2015-10-25 21:10 
Spalio 24-25 dienomis  vyko 39-oji Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėja, kurioje dalyvavo ir Jaunimo organizacijos DARBAS (JOD) delegatai – laikinai pirmininko pareigas einanti Rūta Paplauskaitė, atsakingoji sekretorė Paulina Urbelytė, kandidatė į pirmininkės postą Odilija Murauskaitė bei JOD Alumni Vilius Gružauskas.

Vienas reikšmingiausių Asamblėjos sprendimų ir įvykių – prezidento rinkimai. Po pirmosios dvejų metų kadencijos prezidentu perrinktas Mantas Zakarka.

„Per šiuos metus pavyko pasiekti, kad bent šiek tiek padidėtų valstybės biudžeto lėšos, skiriamos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Taip pat pradėjome procesus, susijusius su pilietinio ir tautinio ugdymo programos Lietuvoje atnaujinimu, startavo priemonės, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui. Visą šį laikotarpį jaunimo organizacijos visais, su jaunimu susijusiais klausimais, turėjo tvirtą nuomonę ir teikė siūlymus, kaip spręsti jaunimo problemas“, − pridūrė LiJOT prezidentas.

Pasak M. Zakarkos, po perrinkimo pradėti darbai bus tęsiami, o nauji turės aiškų tikslą – stebint su jaunimo politika susijusią situaciją, veikti vieningai ir stipriai tam, kad ji nuolat gerėtų.

Tuo tarpu JOD‘as gali pasidžiaugti LiJOT Asamblėjoje vykusiais Valdybos narių rinkimais, kadangi nuo šiol ir vėl turime savo atstovą. Sveikinimai JOD Alumni Viliui Gružauskui tapus LiJOT Valdybos nariu!

„Pirmiausia noriu padėkoti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT)  39-osios Asamblėjos delegatams už išreikštą pasitikėjimą. Man tai ne tik didelis džiaugsmas, tačiau ir dar didesnė atsakomybė, tad esu pasirengęs bendrauti ir bendradarbiauti su visomis jaunimo organizacijomis ir, kartu su LiJOT Valdybos komanda, aktyviai atstovauti jaunimo poziciją, bei jaunimo organizacijų interesus“, - kalbėjo naujasis LiJOT Valdybos narys Vilius Gružauskas.